สลิมฟิต สีม่วง

Slim Fit

นาฬิกาอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐานที่สามารถวัดค่าต่างๆได้ ในราคาเบาๆ ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้