Hoco® U5 Lightning Spring Cable Charger

สายชาร์จสปริงจาก Hoco ปลอดภัย ทนทาน และความเร็วในการชาร์จที่สูง ใช้สายสปริงและมีการติดตั้งสายดิน